iDS Camear 工業相機 (Sony Sensor)

商品類別:iDS Camera 工業相機

iDS Camear 工業相機 (Sony Sensor)

Sony Sensor

相機畫素 : 1.5MP ~ 3MP

IMX265、IMX252、IMX392、MX249

IMX174、IMX290、IMX273

Sony IMX265
1/1.8" , 3M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
Sony IMX252
1/1.8" , 3M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
CP 系列SE 系列CP 系列SE 系列
iDS Camera 工業相機U3-3270CP-M-GL Rev.2.2
U3-3270CP-C-HQ Rev.2.2
iDS Camera 工業相機U3-3270SE-M-GL Rev.1.2
U3-3270SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-3070CP-M-GL Rev.2.2
U3-3070CP-C-HL Rev.2.2
iDS Camera 工業相機U3-3070SE-M-GL Rev.1.2
U3-3070SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機GV-5270CP-M-GL
GV-5270CP-C-HQ
iDS Camera 工業相機GV-5270SE-M-GL
GV-5270SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3070CP-M-GL Rev.2
UI-3070CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-3070SE-M-GL
UI-3070SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3270CP-M-GL Rev.2
UI-3270CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-3270SE-M-GL
UI-3270SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-5270CP-M-GL Rev.2
UI-5270CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-5270SE-M-GL Rev.4
UI-5270SE-C-HQ Rev.4

 

Sony IMX392
1/2" , 2.35M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
CP 系列SE 系列
iDS Camera 工業相機U3-30C0CP-M-GL Rev.2.2
U3-30C0CP-C-HQ Rev.2.2
iDS Camera 工業相機GV-50C0CP-M-GL
GV-50C0CP-C-HQ
iDS Camera 工業相機GV-50C0SE-M-GL
GV-50C0SE-C-HQ

 

Sony IMX249
1/1.2" , 2.3M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
Sony IMX174
1/1.2" , 2.3M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
CP 系列SE 系列CP 系列SE 系列
iDS Camera 工業相機U3-3260CP-M-GL Rev.2.2
U3-3260CP-C-HQ Rev.2.2
iDS Camera 工業相機U3-3260SE-M-GL Rev.1.2
U3-3260SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-3060CP-M-GL Rev.2.2
U3-3060CP-C-HQ Rev.2.2
iDS Camera 工業相機U3-3060SE-M-GL Rev.1.2
U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機GV-5260CP-M-GL
GV-5260CP-C-HQ
iDS Camera 工業相機GV-5260SE-M-GL
GV-5260SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3060CP-M-GL Rev.2
UI-3060CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-3060SE-M-GL
UI-3060SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3260CP-M-GL Rev.2
UI-3260CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-3260SE-M-GL
UI-3260SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-5260CP-M-GL Rev.2
UI-5260CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-5260SE-M-GL Rev.4
UI-5260SE-C-HQ Rev.4

 

Sony IMX290
1/3" , 2.12M , Pixel Size 2.9um , Rolling Shutter
CP 系列SE 系列
iDS Camera 工業相機U3-3860CP-M-GL Rev.2.2
U3-3860CP-C-HQ Rev.2.2
iDS Camera 工業相機GV-5860CP-M-GL
GV-5860CP-C-HQ
iDS Camera 工業相機U3-3860SE-M-GL Rev.1.2
U3-3860SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機GV-5860SE-M-GL
GV-5860SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3860CP-M-GL Rev.2.2
U3-3860CP-C-HQ Rev.2.2
iDS Camera 工業相機UI-5860CP-M-GL Rev.2
UI-5860CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-3860SE-M-GL
UI-3860SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-5860SE-M-GL Rev.4
UI-5860SE-C-HQ Rev.4

 

Sony IMX273
1/3" , 1.5M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
CP 系列SE 系列
iDS Camera 工業相機U3-3040CP-M-GL Rev.2.2
U3-3040CP-C-HQ Rev.2.2
iDS Camera 工業相機GV-5040CP-M-GL
GV-5040CP-C-HQ
iDS Camera 工業相機U3-3040SE-M-GL Rev.1.2
U3-3040SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機GV-5040SE-M-GL Rev.4
GV-5040SE-C-HQ Rev.4
iDS Camera 工業相機UI-3040CP-M-GL Rev.2
UI-3040CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-5040CP-M-GL Rev.2
UI-5040CP-C-HQ Rev.2
iDS Camera 工業相機UI-3040SE-M-GL
UI-3040SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-5040SE-M-GL Rev.4
UI-5040SE-C-HQ Rev.4
聯絡人姓名
聯 絡 電 話
電 子 信 箱
詢 問 內 容
驗證碼
如果看不清楚請點擊圖片刷新
   
輸入圖片上的字母
不區分大小寫