iDS Camear 工業相機 (Sony Sensor)

商品類別:iDS Camera 工業相機

iDS Camear 工業相機 (Sony Sensor)

Sony Sensor

相機畫素 : 1.5MP ~ 3MP

IMX265、IMX252、IMX392、IMX249

IMX174、IMX290、IMX273

Sony IMX265
1/1.8" , 3M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
Sony IMX252
1/1.8" , 3M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
SE 系列SE 系列
iDS Camera 工業相機U3-3271SE-M-GL Rev.1.2
U3-3271SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機

U3-3272SE-M Rev.1.2
U3-3272SE-C Rev.1.2

iDS Camera 工業相機U3-3071SE-M-GL Rev.1.2
U3-3071SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-3072SE-M Rev.1.2
U3-3072SE-C Rev.1.2
iDS Camera 工業相機GV-5271SE-M-GL
GV-5271SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機GV-5272SE-M
GV-5272SE-C
iDS Camera 工業相機UI-3071SE-M-GL
UI-3071SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3072SE-M
UI-3072SE-C
iDS Camera 工業相機UI-3271SE-M-GL
UI-3271SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3272SE-M
UI-3272SE-C
iDS Camera 工業相機 UI-5271SE-M-GL Rev.4
 
UI-5271SE-C-HQ Rev.4
iDS Camera 工業相機UI-5272SE-M Rev.4
UI-5272SE-C Rev.4

 

Sony IMX392
1/2" , 2.35M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
SE 系列 
iDS Camera 工業相機U3-30C1SE-M-GL Rev.1.2
U3-30C1SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-30C2SE-M Rev.1.2
U3-30C2SE-C Rev.1.2
iDS Camera 工業相機GV-50C1SE-M-GL
GV-50C1SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機GV-50C2SE-M
GV-50C2SE-C

 

Sony IMX249
1/1.2" , 2.3M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
Sony IMX174
1/1.2" , 2.3M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
SE 系列SE 系列
iDS Camera 工業相機U3-3261SE-M-GL Rev.1.2
U3-3261SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-3262SE-M Rev.1.2
U3-3262SE-C Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-3061SE-M-GL Rev.1.2
U3-3061SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-3062SE-M Rev.1.2
U3-3062SE-C Rev.1.2
iDS Camera 工業相機GV-5261SE-M-GL
GV-5261SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機GV-5262SE-M
GV-5262SE-C
iDS Camera 工業相機UI-3061SE-M-GL
UI-3061SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3062SE-M
UI-3062SE-C
iDS Camera 工業相機UI-3261SE-M-GL
UI-3261SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3262SE-M
UI-3262SE-C
iDS Camera 工業相機UI-5261SE-M-GL Rev.4
UI-5261SE-C-HQ Rev.4
iDS Camera 工業相機UI-5262SE-M Rev.4
UI-5262SE-C Rev.4

 

Sony IMX290
1/3" , 2.12M , Pixel Size 2.9um , Rolling Shutter
SE 系列LE 系列
iDS Camera 工業相機U3-3861SE-M-GL Rev.1.2
U3-3861SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-3862SE-M Rev.1.2
U3-3862SE-C Rev.1.2
iDS Camera 工業相機UI-3864LE-M-GL
UI-3864LE-C-HQ
iDS Camera 工業相機GV-5861SE-M-GL
 
GV-5861SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機GV-5862SE-M
GV-5862SE-C
iDS Camera 工業相機UI-3861LE-M-GL
UI-3861LE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3861SE-M-GL
UI-3861SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3862SE-M
UI-3862SE-C
iDS Camera 工業相機UI-3862LE-M
UI-3862LE-C
iDS Camera 工業相機UI-5861SE-M-GL
UI-5861SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-5862SE-M
UI-5862SE-C
 

 

Sony IMX273
2/3" , 1.5M , Pixel Size 3.45um , Global Shutter
SE 系列LE 系列
iDS Camera 工業相機U3-3041SE-M-GL Rev.1.2
U3-3041SE-C-HQ Rev.1.2
iDS Camera 工業相機U3-3042SE-M Rev.1.2
U3-3042SE-C Rev.1.2
iDS Camera 工業相機UI-3044LE-M-GL 
UI-3044LE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3041SE-M-GL
UI-3041SE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-3042SE-M
UI-3042SE-C
iDS Camera 工業相機UI-3041LE-M-GL
UI-3041LE-C-HQ
iDS Camera 工業相機UI-5041SE-M-GL Rev.4
UI-5041SE-C-HQ Rev.4
iDS Camera 工業相機UI-5042SE-M Rev.4
UI-5042SE-C Rev.4
iDS Camera 工業相機UI-3042LE-M
UI-3042LE-C
聯絡人姓名
聯 絡 電 話
電 子 信 箱
詢 問 內 容
驗證碼
如果看不清楚請點擊圖片刷新
   
輸入圖片上的字母
不區分大小寫